Tuleva julkaisu: Finanssipolitiikan valvonnan arvio julkisen talouden hoidosta

VTV julkaisee lopullisen arvion EU:n finanssipolitiikan sääntöjen noudattamisesta vuonna 2019 sekä ennakollisen arvion sääntöjen noudattamisesta vuosina 2020 ja 2021. Arviossa käsitellään myös hallituksen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2021–2024, suunnitelman pohjana olevan talousennusteen realistisuutta sekä hallituksen vaalikaudelle asettamien tavoitteiden etenemistä. Arvion perustana käytetään valtiovarainministeriön riippumatonta talousennustetta ja muita talousennusteita. Valvonnalla edistetään finanssipolitiikan sääntöjen läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä sekä julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä.

Kategoriat