Tuleva julkaisu: Katsaus sosiaali- ja terveyspalveluista

Sosiaali- ja terveyspalveluja käsittelevässä katsauksessa tuodaan esille VTV:n viime vuosina julkaisemien tarkastusten ja lausuntojen keskeisiä havaintoja sekä muiden tietolähteiden tuloksia, jotka ovat huomionarvoisia, kun sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää uudistetaan kuluvalla vaalikaudella. Katsaus julkaistaan ajankohtana, jolloin eduskunta käsittelee sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja rahoitusta linjaavia hallituksen esityksiä.

Kategoriat