Tuleva julkaisu: Keskitetyt ICT-palvelut ja -hankinnat

Tulosta sivu

Tarkastuksessa selvitetään, onko Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin ohjaus järjestetty tarkoituksenmukaisella tavalla, ja onko sen toiminnassa saavutettu keskittämiselle asetetut kustannustehokkuus- ja säästötavoitteet. Lisäksi selvitetään perustietotekniikan ja ICT-asiantuntijapalvelujen keskitettyä hankintaa sekä sitä, täyttyvätkö keskitetyille ICT-palveluille asetetut laatutavoitteet.