Tuleva julkaisu: Liikenneverkon elinkaaren hallinta

Tarkastuksen tavoitteena on arvioida, ovatko liikenneverkon korjaukseen käytetyt varat kohdentuneet mahdollisimman vaikuttavasti. Lisäksi tavoitteena on arvioida vuosina 2016–2019 toteutetun erillisen korjausvelkaohjelman vaikuttavuutta liikenneverkon elinkaaren hoidossa. Liikenneverkko on merkittävä osa valtion omaisuutta. Sen tasearvoksi on määritetty yli 20 miljardia euroa, ja valtio käyttää sen hallintaan vuosittain 1,5–2 miljardia euroa.

Kategoriat