Tuleva julkaisu: Yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointi

Tulosta sivu

Tarkastuksen tavoitteena on arvioida digitaalisten oppimisympäristöjen ohjaamiseen ja hallintaan osallistuvien kykyä ohjata ja kehittää digitalisointia niin, että lopputulos on tavoitteellinen, tasapainoinen ja hallittu. Tarkastus on otteeltaan kehittävä: tarkastustulokset kannustavat hallintoa joko jatkamaan opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointia nykyisellä toimintamallilla tai etsimään uusia.