Tulosta sivu

Tarkastuksessa selvitetään, onko poliisin liikennevalvonta tällä hetkellä organisoitu ja resursoitu tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi selvitetään, toimiiko valvonnan suunnittelu ja ohjaus hyvin sekä onko liikennevalvonnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus tavoitellulla tasolla.