Tuleva julkaisu: Potilas- ja asiakasturvallisuuden ohjaus ja seuranta

Tarkastuksessa selvitetään, miten sosiaali- ja terveysministeriö on ohjannut ja edistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden omavalvontaa sekä potilas- ja asiakasturvallisuutta kymmenen viime vuoden aikana. Samalla pyritään luomaan yleiskuvaa potilas- ja asiakasturvallisuuden seurannan ja tiedonhallinnan tilasta. Potilas- ja asiakasturvallisuus on keskeinen yhteiskuntapoliittinen tavoite, jonka edistäminen vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden laatua ja vaikuttavuutta. Palveluiden laatuun vaikuttaa olennaisesti myös niiden valvonta; viime vuosina sosiaali- ja terveydenhuollossa on siirrytty yhä enemmän toimintayksikköjen omaehtoiseen laadunhallintaan ja omavalvontaan.

Tarkastuksen arvioidaan tarjoavan hyödyllistä tietoa eduskunnalle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle ja sen alaiselle hallinnolle. Tarkastuksella on merkitystä myös palvelujen järjestäjien ja tuottajien sekä kansalaisten näkökulmasta.

Kategoriat