Tuleva julkaisu: Rahoitusvakausviraston toiminta osana pankkiunionin kriisinratkaisumekanismia

Tarkastuksessa selvitetään, miten Rahoitusvakausvirasto on valmistautunut huolehtimaan pankkien kriisinratkaisutehtävistä ja kuinka kriisinratkaisutehtävien valmistelu on käytännössä tehty. Rahoitusvakausvirasto on kansallinen kriisinratkaisuviranomainen, joka vastaa Suomessa vähemmän merkittävien pankkien kriisinratkaisutehtävistä. Rahoitusvakausvirasto toimii osana Euroopan pankkiunionia, joka on pankkien EU-tason valvonta- ja kriisinratkaisujärjestelmä. Yhteisen kriisinratkaisumekanismin tarkoituksena on varmistaa, että mikäli pankki ajautuu kriisiin, sijoittajat ja toimiala vastaavat kriisin aiheuttamista kustannuksista.

Kategoriat