Tuleva julkaisu: Valtion rakennusomaisuuden elinkaaren hallinta

Tarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että valtion rakennusomaisuudesta vastaavat viranomaiset ja muut toimijat ovat luoneet edellytykset valtion rakennusomaisuuden elinkaaren hyvälle hallinnalle. Tarkastuksessa selvitetään, millä tavalla rakennusomaisuuden haltijat tunnistavat ja arvioivat elinkaaren aikaisia kustannuksia ja hyötyjä sekä muita vaikutuksia, kuten ympäristövaikutuksia. Lisäksi selvitetään, kuinka näihin pyritään vaikuttamaan. Valtion kiinteistö- ja rakennusomaisuuden arvo oli vuonna 2018 noin 5,5 miljardia euroa. Tilojen pinta-alasta vajaa puolet on Puolustusvoimien käytössä ja noin viidennes on toimistoja. Tarkastus on osa Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta -teemaa, jossa valmistuu vuonna 2020 yhteensä kolme tarkastusta.

Kategoriat