Tuleva julkaisu: Ammatillisen koulutuksen reformi

Tarkastuksessa arvioidaan, miten ammatillisen koulutuksen reformi on heijastunut ammatillisten oppilaitosten toimintaan ja tukeeko reformin toimeenpano opiskelijoiden työllistyvyyttä ja Suomen rakenteellista kilpailukykyä. Lisäksi tarkastuksessa varmistetaan, että valtion rahoitus kohdentuu koulutuksen tuloksellisuutta koskevan tiedon perusteella oikein. Tarkastus tuottaa eduskunnalle ja opetus- ja kulttuuriministeriölle riippumatonta tietoa reformin toimeenpanosta ja kehittämistarpeista. Eduskunta on myös edellyttänyt reformin seurantaa (EV 86/2017 vp), ja tarkastus vastaa osaltaan tähän seurantatiedon tarpeeseen.

Kategoriat