Tuleva julkaisu: Sosiaali- ja terveyspalveluiden arviointimalli – tiedon tuotanto ja hyödyntäminen

Tarkastuksessa selvitetään, onko sosiaali- ja terveyspalveluiden taloustietojen tuotanto, mittarit ja arviointimalli suunniteltu tarkoituksenmukaisesti ja voidaanko niiden avulla saada oikea tilannekuva ja käsitys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rahoitustarpeesta ja riittävyydestä. Lisäksi selvitetään, miten arviointitietoa hyödynnetään julkisen talouden suunnittelussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon menot muodostavat valtaosan julkisista menoista, ja mittavien toimintojen pienikin tehostaminen voi kerryttää merkittäviä säästöjä. Toimivalla arviointimallilla on siten suuri välillinen merkitys valtiontalouteen.

Kategoriat