Tuleva julkaisu: TE-toimistouudistus 2013

TE-palveluissa tehtiin vuonna 2013 organisaatiouudistus, jossa TE-toimistojen määrää vähennettiin 74:stä 15:een ELY-keskusten toimialuejaon mukaisesti. Tarkastuksessa selvitetään, miten toimistoverkon uudistus on vaikuttanut työllisyyteen. Lisäksi selvitetään uudistuksen yhteydessä käyttöön otetun palvelumallin toimivuutta ja tehokkuutta: TE-toimistoissa otettiin vuonna 2013 käyttöön palvelumalli, jossa asiakkaat ohjataan eri palvelulinjoille heidän palveluntarpeensa perusteella. Tarkastuksessa selvitetään myös uudistuksen toimeenpanon hallintaa.

TE-toimistouudistukseen kuuluivat myös TE-toimistojen monikanava- ja asiakkuusstrategiat. Uudistuksella pyrittiin parantamaan TE-palvelujen asiakaspalvelun laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Kategoriat