Tuleva julkaisu: Perustoimeentulotuen siirto Kelalle: Toimeenpanon vaikutusten arvioinnin merkitys lainvalmistelussa

Ajankohtaiskeskustelussa on noussut esiin Taina Rintalan ja Antti Halmetojan Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoituksen pohjalta Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastus. Tarkastusvirasto julkaisee viikolla 5 tarkastuksen aiheesta Perustoimeentulotuen siirto Kelalle: Toimeenpanon vaikutusten arvioinnin merkitys lainvalmistelussa. Tarkastuksen kohteena oli toimeentulotukilakiin (1412/1997) 1.1.2017 alkaen tehty muutos. Tarkastuksessa arvioitiin, millaisia taloudellisia ja viranomaisvaikutuksia uudistuksella on ollut ensimmäisten kahden ja puolen vuoden aikana lain voimaantulosta. Lisäksi arvioitiin, miten uudistuksen valmisteluvaiheessa tehdyt arviot ovat alkaneet toteutua. Tarkastus tuottaa hyödyllistä tietoa sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistuksen valmisteluun.

Kategoriat