Tuleva julkaisu: Työllisyyden edistämistoimet 2015–2019

Työllisyyden edistäminen on yksi hallitusohjelmien keskeinen tavoite. TE-palvelut ovat tärkeä keino turvata osaavan työvoiman saatavuutta ja tarjota työnhakijoille mahdollisuuksia saada työtä. Tarkastuksessa selvitetään, miten TE-hallinto on kyennyt tarjoamaan TE-palveluja määrärahojen vähentyessä. Tarkastuksessa selvitetään myös, miten TE-hallinto on kyennyt toteuttamaan hallituskaudella 2015–2019 työllisyystilanteen parantamiseksi toimeenpannut uudistukset. Lisäksi selvitetään alueellisten työllisyyskokeilujen työllisyysvaikutuksia.

Kategoriat