Tuleva julkaisu: Katsaus Kansalaisturvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä -teeman tuloksista

Katsauksessa nostetaan esiin VTV:n kansalaisturvallisuus-teeman tarkastuksiin ja selvityksiin perustuvia havaintoja yhteiskunnan turvallisuuden ja järjestyksen tilasta, turvallisuuteen liittyvien palvelujen riittävyydestä ja viranomaisten yhteistyöstä. Teemassa keskityttiin erityisesti sisäministeriön hallinnonalan toimintaan. Tarkastelun kohteina olivat poliisin liikennevalvonta, ensihoitopalvelujen ohjauksen toimivuus sekä viranomaisyhteistyö turvallisuussektorilla ja harvaan asutuilla alueilla. Katsaus käsittelee ajankohtaa, jossa sisäisen turvallisuuden viranomaisten resurssit ovat niukat ja samalla toimintaympäristö on tullut haastavammaksi. Turvallisuusuhat ovat ilmiöinä monimuotoistuneet ja koskettavat useita tai jopa kaikkia hallinnonaloja. Haasteisiin vastaaminen edellyttää viranomaisilta laajaa ja tiivistä yhteistyötä.

Kategoriat