Tulosta sivu

Tarkastuksessa selvitetään, ovatko hallitusohjelmaan ja valtioneuvoston cleantech-periaatepäätökseen kirjatut strategiset tavoitteet ohjanneet valtionhallinnon ja hankintayksiköiden toimintaa. Tavoitteiksi on asetettu, että Suomi olisi cleantech-teknologian edelläkävijä ja viejä. Tarkastuksessa selvitetään myös tekijöitä, jotka edistävät tai rajoittavat tavoitteiden saavuttamista.