Tuleva julkaisu: Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta – koneet ja laitteet

Valtion omistamien koneiden ja laitteiden tasearvo oli valtion vuoden 2018 tilinpäätöksessä vajaat 600 miljoonaa euroa. Suurimmat kone- ja laiteomaisuusryhmät valtion budjettitalouden taseessa ovat laivaomaisuus sekä ajoneuvot. Tarkastuksessa selvitetään niiden sekä muiden koneiden ja laitteiden elinkaaren hallinnan käytäntöjä eri hallinnonaloilla. Tarkastuksen tavoitteena on parantaa valtion kone- ja laiteomaisuuden hallinnan käytäntöjä sekä levittää elinkaarikustannusten hallintaan liittyvää tietoa poikkihallinnollisesti. Tarkastus on osa Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta -teemaa, jossa valmistuu tämän tarkastuksen lisäksi kaksi muuta tarkastusta vuoden 2020 aikana.

Kategoriat