Tuleva julkaisu: Osakeyhtiö valtion toimintojen organisointimuotona

Tarkastuksessa selvitetään, onko valtio toiminut tarkoituksenmukaisesti, kun se on yhtiöittänyt toimintojaan. Tarkastuksen kohteena on kuusi Juha Sipilän hallituskaudella perustettua erityistehtäväyhtiötä, joita valtio on pääomittanut yhteensä noin 490 miljoonalla eurolla. Tarkastuksen tuottamasta tiedosta on hyötyä jatkossa, kun valtion toiminnoille valitaan sopivaa organisointimuotoa.

Kategoriat