Tuleva julkaisu: Yhteishankintojen toteuttaminen

Tarkastuksen tavoitteena on arvioida valtiovarainministeriön toimintaa valtion keskitetyn hankintatoimen ohjaajana ja selvittää, miten laadukkaalla tietoperustalla ohjausta toteutetaan. Valtiovarainministeriö ohjaa valtionhallinnon hankintoja muun muassa valtion hankintastrategialla, päättämällä keskitetyistä yhteishankinnoista, kehittämällä hankintatapoja ja vastaamalla yleisistä hankintojen sopimusehdoista. Toisena tavoitteena on selvittää, ovatko virastot ja laitokset noudattaneet niille asetettua yhteishankintavelvoitetta. Laki edellyttää, että viraston tai laitoksen on järjestettävä hankintatoimensa siten, että se käyttää yhteishankintayksikön valtionhallinolle kilpailuttamaa sopimusta. Lisäksi selvitetään, onko yhteishankinnoilla edistetty julkisille hankinnoille asetettuja politiikkatavoitteita. Julkisille hankinnoille on asetettu ympäristöystävällisyyteen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita.

Kategoriat