Tuleva julkaisu: Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tukeminen ja eräät erillismenettelyt

Tulosta sivu

Valtion talousarviosta myönnetään tukea voittoa tavoittelemattomille yhteisöille erilaisilla menettelyillä. Tukea voidaan myöntää vuosittaisena yleisavustuksena, harkinnanvaraisena avustuksena tai myöntäminen voi perustua lakiin. Tarkastuksen tavoitteena on selvittää, onko valtionapujen hakemisessa, myöntämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa noudatettu säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita ja onko valtionapuprosessin sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Lisäksi tavoitteena on selvittää, onko säädöksiä ja hyvän hallinnon periaatteita noudatettu, kun valtionavustusprosessiin liittyviä tehtäviä on annettu tai siirretty muille kuin viranomaisille. Tarkastus kohdistuu kuuteen tukimuotoon neljällä hallinnonalalla. Lisäksi on tarkastettu kolme kohdetta, joissa valtionavustusprosessiin liittyviä tehtäviä on siirretty muille kuin viranomaiselle.

Kategoriat