Tuleva julkaisu: Talousarvion yhtenäisyys

Valtion varsinaisen talousarvion määrärahat olivat vuonna 2019 noin 55 miljardia euroa. Tarkastuksen tavoitteena on selvittää, onko vuoden 2019 talousarviossa olennaista epäjohdonmukaisuutta, joka heikentää talousarvion soveltamista ja noudattamista. Talousarvion laadintaan ja määrärahojen budjetointiin osallistuvat sekä ministeriöt että niiden hallinnonaloilla toimivat määrärahoja käyttävät virastot ja laitokset. Valtiovarainministeriön asema on keskeinen, sillä se kokoaa valtion talousarvioehdotuksen ja antaa määräykset toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä kehys- ja talousarvioehdotusten laadinnasta. Tarkastushavaintojen pohjalta pyritään esittämään kehittämissuosituksia siitä, miten talousarviota voitaisiin yhtenäistää.

Kategoriat