Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018

Tulosta sivu

Tarkastusvirasto esittää vuosikertomuksessaan tarkastusten tuloksista muodostetut johtopäätökset valtion taloudenhoidon ja hallinnon tilasta sekä yhteenvedon eduskunnan kannalta tärkeimmistä tarkastushavainnoista. Lisäksi VTV esittää katsauksen omasta toiminnastaan vuosikertomusjaksolla. Vuosikertomus luovutetaan eduskunnalle 12.9.2018.