Pressmeddelanden 2017

4.12.2017 12:00

De flesta fullmäktigeledamöter och ersättare som valts vid kommunalvalet lämnade in redovisningarna av valfinansieringen inom utsatt tid

Statens revisionsverk (VTV) har publicerat en berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet 2017. Skyldigheten att redovisa valfinansieringen gäller alla invalda fullmäktigeledamöter och ersättare. Antalet redovisningsskyldiga vid kommunalvalet var 17 532 och de flesta av dessa lämnade in redovisningen inom utsatt tid. VTV uppmanade 1 639 redovisningsskyldiga att lämna in en redovisning av valfinansieringen, och för tillfället finns det åtta personer som inte har lämnat in redovisningen. Redovisningarna av valfinansieringen finns i tjänsten www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

De invalda fullmäktigeledamöterna och ersättarna skulle lämna in en redovisning av valfinansieringen till Statens revisionsverk senast den 12 juni 2017. Antalet redovisningsskyldiga vid kommunalvalet var 17 532. Redovisningen lämnades in inom utsatt tid av 15 449 redovisningsskyldiga. En del av de redovisningsskyldiga lämnade in redovisningen efter detta på eget initiativ, men VTV skickade en uppmaning till 1 639 redovisningsskyldiga om att lämna in redovisningen ofördröjligen. Dessutom var VTV tvunget att skicka en andra uppmaning till 544 redovisningsskyldiga. Efter detta förelade revisionsverket dessutom 40 redovisningsskyldiga vite på 5 000 euro för att förstärka förpliktelsen att lämna in en redovisning av valfinansieringen. När berättelsen till riksdagen lämnades in till tryckeriet hade åtta redovisningsskyldiga ännu inte lämnat in redovisningen.

Enligt valfinansieringslagen är det alltid den redovisningsskyldige som svarar för redovisningens riktighet. Efter behandlingen av redovisningarna samt efter de erhållna utredningarna och kompletteringarna har VTV inte tagit del av omständigheter som skulle ge revisionsverket anledning att ifrågasätta riktigheten av de inlämnade redovisningarna.

VTV övervakar att kandidaterna vid kommunalvalet iakttar skyldigheten att redovisa valfinansieringen och kampanjkostnaderna. Revisionsverket lämnade berättelsen om tillsynen över valfinansieringen 2017 till riksdagen den 4 december 2017. VTV:s mål är att säkerställa att valfinansieringslagen efterlevs och att allmänheten har insyn i efterlevnaden av lagen.

Redovisningar av valfinansieringen: http://www.vaalirahoitusvalvonta.fi/se/index.html

B 19/2017 rd Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet år 2017 (pdf) (2.2 MB)


Mer information

redovisningsrevisionschef Jaakko Eskola
040 7315 403
jaakko.eskola@vtv.fi

överdirektör Marjatta Kimmonen
050 5347 514
marjatta.kimmonen@vtv.fi


Tillbaka till rubrikernaDen här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä