Användarvillkor och information om tjänsten

VTV.fi är Statens revisionsverks webbtjänst. Revisionsverkets kommunikationsgrupp administrerar tjänsten och ansvarar för den tekniska utvecklingen av tjänsten. Tjänsten är riktad till beslutsfattare, offentliga aktörer, medier och medborgare. Tjänstens huvudsakliga uppgift är att offentliggöra revisionsinformation och ge information om god förvaltning av den offentliga ekonomin.

Innehåll läggs ut i webbtjänsten på finska, svenska och engelska. Det svenskspråkiga och det engelskspråkiga innehållet kan vara mer begränsat än det finskspråkiga innehållet.

Meddelanden som läggs ut i tjänsten importeras från STT Info, videor från YouTube och presentationer från SlideShare.

Responsblanketten

Kakor

Vi använder kakor för att kunna utveckla vår webbplats så att den ger besökare bättre service. När användaren fortsätter använda webbplatsen godkänner denne också användningen av kakor.

Google Analytics och Siteimprove lagrar anonym information om besökare. Du kan inaktivera Google Analytics-uppföljningen genom att följa tjänsteleverantörens instruktioner.

Behandling av personuppgifter samt dataskyddsbeskrivningar

VTV.fi behandlar personuppgifter du lämnat noggrant och lagenligt genom att säkerställa att dataskyddet för uppgifterna är adekvat.

I dataskyddsbeskrivningarna beskrivs de uppgifter som finns i Statens revisionsverks personregister samt ändamålet med användningen av uppgifterna, regelmässigt utlämnande av uppgifter och principerna för skyddet. Dataskyddsbeskrivningarna innehåller även kontaktuppgifter och information om de registrerades rättigheter.

Med personregister avses en sådan helhet av personuppgifter där personuppgifter används för ett och samma ändamål. Dataskyddsförordningen förutsätter dataskyddsbeskrivningar.

Dataskyddsbeskrivning av kund- och intressentregistret (PDF)

Dataskyddsbeskrivning av VTV.fi-personalens kontaktuppgifter (PDF)

Revisionsverkets dataskyddsansvarig är Tuomo Salminen, tietosuojavastaava@vtv.fi.

Informationssäkerhet

Om du upptäcker en sårbarhet eller svaghet på webbplatsen, kan du anmäla den till revisionsverkets registratorskontor på kirjaamo@vtv.fi eller med responsblanketten.

Upphovsrätt

Upphovsrätten till det material som finns i tjänsten tillhör Statens revisionsverk, om inget annat anges. Textmaterialet på webbplatsen får användas och länkar till webbplatsen skapas fritt, förutsatt att källan anges.

Upphovsrätten till fotografier, visualiseringar och annat bildmaterial tillhör fotografer, dem som har tagit fram bilderna eller revisionsverket. En överenskommelse om användning av detta material ska alltid ingås särskilt med webbredaktionen.

Det är förbjudet att använda personalens kontaktuppgifter för kommersiella syften, som all slags direktmarknadsföring.

Ansvar

Webbredaktionen ansvarar för innehållet i webbtjänsten och strävar efter att hålla det så aktuellt som möjligt. Upptäckta fel korrigeras om möjligt ofördröjligen. Redaktionen ansvarar dock inte för direkta eller indirekta skador som eventuellt orsakas till följd av tillämpning av informationen i tjänsten.

Revisionsverket ansvarar till inga delar för innehållet eller funktionen i andra webbtjänster som användaren kan gå till via revisionsverkets tjänst. När användaren går till en länkad webbplats godkänner denne att webbplatsen inte administreras av revisionsverket och att revisionsverket inte kan påverka innehållet på webbplatsen.

Webbtjänstens ansvarig redaktör

Eira Heinämies, chefredaktör, förnamn.efternamn@vtv.fi

Du kan ge respons via responsblanketten.