Delegationen för öppenhetsregistret

Delegationen för öppenhetsregistret tar bland annat initiativ till utveckling av registret och upprätthåller rekommendationer om god intressebevakning.

Delegationen för öppenhetsregistret representerar på bred front de olika registeranvändarna och den består av representanter för de anmälningsskyldiga, forskare och myndigheter. Delegationen följer upp öppenhetsregistrets verksamhet, tar initiativ till utveckling av det, fungerar som officiellt samarbetsorgan för intressentgrupper samt utarbetar och upprätthåller rekommendationer om god intressebevakning.

Statens revisionsverk utser den treåriga delegationen. Delegationens ordförande under perioden 2023–2026 är Tuomo Yli-Huttula.

Neuvottelukunta

Medlemmarna i delegationen för öppenhetsregistret under perioden 2023–2026

 • Tuomo Yli-Huttula, ordförande, Edunvalvontafoorumi (delegationens ordförande)

 • Emilia Korkea-aho, Professor of European Law and Legislative Studies, University of Eastern Finland (delegationens 1. vice ordförande)

 • Sami Demirbas, specialsakkunnig, avdelningen för demokrati och offentlig rätt, justitieministeriet (delegationens 2. vice ordförande)

 • Toni Ahva, chef för samhällsrelationer, Finlands Olympiska Kommitté rf

 • Jonna Carlson, tillsynschef, Statens revisionsverk

 • Sonja Finér, verksamhetsledare, Finnwatch rf

 • Jarno Forssell, verkställande direktör, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry

 • Marika Hakkarainen, Head of Finnish Stakeholder Relations & Corporate Affairs, Stora Enso Abp

 • Eevi Heikkinen, Head of Public Affairs, Kreab Oy

 • Niko Jakobsson, generalsekreterare, Finlands Advokatförbund

 • Pauliina Kaaresvirta-Huhta, sakkunnig inom påverkanskommunikation, Byggnadsindustrin rf

 • Ilari Kallio, ledande expert, Finsk Handel rf

 • Jussi Kekkonen, senior partner, Miltton

 • Ulla Kiuru, chef för samhällsrelationer, Finlands social och hälsa SOSTE rf

 • Jyrki Konola, direktör, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

 • Johanna Korpi, lagstiftningsdirektör, miljöministeriet

 • Leena Kristeri, ledande jurist, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

 • Juuso Luomala, ekonomi- och förvaltningschef, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf

 • Karol Mattila, chef för samhällsrelationer, Nokia Abp

 • Rosa Meriläinen, generalsekreterare, Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf

 • Timo Moilanen, finansråd, avdelningen för utveckling av statsförvaltningen, finansministeriet

 • Vesa Muttilainen, forskningsdirektör, Polisyrkeshögskolan

 • Ilmari Nalbantoglu, direktör, påverkan, Fingo

 • Salla Nazarenko, sakkunnig i internationella frågor, Finlands Journalistförbund rf

 • Heidi Nummela, personalchef, arbets- och näringsministeriet

 • Mikko Nygård, ekonomi- och förvaltningsdirektör, kommunikationsministeriet

 • Janne Pelkonen, chef för samhällspåverkan, Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf

 • Ilkka Penttinen Fouto styrelseordförande, Transparency International Suomi ry

 • Pertti Rauhio, förvaltningsdirektör, riksdagens kansli

 • Tommi Toivola, direktör, Finlands Näringsliv rf

 • Tiina Toivonen, chef för lagstiftningsärenden, Företagarna i Finland rf

 • Jose Valanta, relationsdirektör, Finlands Kommunförbund rf

 • Juho Vesa, akademiforskare, Helsingfors universitet

Sekreterare för delegationen är Ines Gullichsen, som är överrevisor vid Statens revisionsverk.