Revisionsverkets granskningsträd

Revisionsverkets granskningsträd beskriver vilka områden i statens budgetekonomi revisionsverket har granskat de senaste åren.

Grenarna beskriver inkomsterna och utgifterna och hur dessa är fördelade på olika förvaltningsområden. I grenarna anges granskningarna inom varje förvaltningsområde och granskningen av den senaste statsbokslutet. Med hjälp av trädet är det också möjligt att granska på vilket sätt statens inkomster och utgifter har utvecklats och fördelats, och att jämföra budgetarna med utfallet.

Det statsfinansiella granskningsträdet och dess material är för tillfället endast tillgängligt på finska.

Öppna revisionsverkets granskningsträd