Heli Mikkelä

Heli Mikkelä leder effektområdet Hållbar utveckling av förvaltningen. Heli kom till revisionsverket hösten 2019 från Statistikcentralen, där hon innehaft befattningar som bland annat överdirektör och utvecklingsdirektör. Hon är utbildad agronomie- och forstmagister och politices magister.