Pentti Pohja

Ledande redovisningsrevisor

Revision

Ansvarsområde: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Konkurrens- och konsumentverket, Museiverket, Brottspåfjöldsmyndigheten