B 1/2017 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2016

Statens revisionsverk har övervakat iakttagandet av partlagens (10/1969) bestämmelser om bidrag samt uppgörande och inlämnande av handlingar som bör redovisas under perioden 1.9.2015–31.8.2016.Statens revisionsverk lämnar den i 9 e § 5 mom. i partilagen avsedda årliga berättelsen om sin verksamhet i tillsynen över partifinansieringen.


URN:NBN:urn:nbn: vtv-B12017rd

Permanent länk: http://urn.fi/urn:nbn:urn:nbn: vtv-b12017rd

tillbaka


Berättelsen om verksamheten till riksdagen

I enlighet med llagen om Statens revisionsverk lämnar revisionsverket årligen före utgången av september till riksdagen en berättelse om sin verksamhet. Utöver detta kan revisionsverket vid behov lämna särskilda berättelser till riksdagen. Enligt hävdvunnen praxis lämnas årligen på våren en särskild berättelse om revisionen av statsbokslutet och statens bokslutsberättelse.

Som myndighet som utövar tillsyn över valfinansieringen lämnar revisionsverket till riksdagen en berättelse om sin verksamhet inom åtta månader från det att resultatet av ett allmänt val har fastställts. I rollen som övervakare av partilagen rapporterar revisionsverket till riksdagen årligen.

Statens revisionsverk begär av revisionsobjekten utlåtanden om utkasten till revisionsberättelse. Avsikten är både att höra synpunkter på verkets preliminära ställningstaganden och att säkerställa, att i berättelsen inte förekommer sak- eller tolkningsfel. Utlåtandena och det sammandrag som SRV gör av dem finns tillgängliga på finska tillsammans med revisionsberättelserna från början av år 2013.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä