Kommande publikation: Centraliserade IKT-tjänster och anskaffningar

Skriv ut sidan

I revisionen utreds om styrningen av Statens center för informations- och kommunikationsteknik (Valtori) har ordnats på ett ändamålsenligt sätt och om centrets verksamhet gett de kostnadseffektivitetsfördelar och besparingar som ställts som mål för centraliseringen. Dessutom utreds centraliserad upphandling av grundläggande datateknik och IKT-experttjänster samt om de målen för kvaliteten på centraliserade IKT-tjänster uppfylls.