Kommande publikation: Budgetens enhetlighet

År 2019 uppgick anslagen i den egentliga statsbudgeten till cirka 55 miljarder euro. Granskningsmålet är att utreda om budgeten 2019 innehåller sådana väsentliga inkonsekvenser som försvårar tillämpningen och efterlevnaden av budgeten. Budgeten upprättas och anslagen tilldelas med medverkan från ministerierna och de ämbetsverk och inrättningar inom ministeriernas förvaltningsområden som använder anslagen. Finansministeriet spelar en central roll genom att det sammanställer budgetpropositionen och föreskriver om verksamhets- och ekonomiplaneringen och uppgörandet av ram- och budgetförslagen. Revisionsobservationerna ska användas som underlag för rekommendationer för bättre samordning av budgeten.

kategorier