Kommande publikation: ESF-programmets sysselsättnings- och inkomsteffekter

Finland använder över två miljarder euro i nationell och EU-finansiering för regional utveckling, minskning av arbetslösheten och förebyggande av utslagning under strukturfondsperioden 2014–2020. Revisionen utvärderar fördelningen och resultaten av Europeiska socialfondens stöd. För revisionen insamlas ett unikt registermaterial och ett brett underlag med myndighetsintervjuer används. Resultaten kan utnyttjas vid planeringen och genomförandet av den kommande strukturfondsperioden 2021–2027.

kategorier