Kommande publikation: Livscykelhantering av statens byggnadsegendom:

Syftet med granskningen är att kontrollera att de myndigheter och andra aktörer som ansvarar för statens byggnadsegendom har skapat förutsättningar för en god hantering av byggnadsegendomens livscykel. I granskningen utreder revisionsverket på vilket sätt innehavarna av byggnadsegendomen identifierar och utvärderar de kostnader och nyttor som uppstår under egendomens livscykel och andra effekter, såsom miljöpåverkan. Dessutom utreder revisionsverket på vilket sätt man försöker påverka dem. År 2018 uppgick värdet av statens fastighets- och byggnadsegendom till cirka 5,5 miljarder euro. Nästan hälften av lokalernas yta används av Försvarsmakten och cirka en femtedel utgörs av kontorslokaler. Granskningen är en del av temat Livscykelhantering av statens egendom. År 2020 färdigställs tre granskningar inom ramen för temat.

kategorier