Kommande publikation: Livscykelhantering av statens trafiknät

Syftet med revisionen är att bedöma om de medel som anvisats för reparationer av trafiknätet har riktats in så att de ger bästa effekt. Dessutom görs en bedömning av effekterna av det separata programmet för att åtgärda renoveringsskulden 2016–2019 på livscykelhanteringen av trafiknätet. Trafiknätet utgör en betydande del av statens tillgångar. Dess beräknade balansvärde är över 20 miljarder euro, och staten använder 1,5–2 miljarder euro per år på att hantera det.

kategorier