Kommande publikation: Översikt om social- och hälsotjänsterna

Översikten om social- och hälsotjänster tar upp centrala observationer i revisionsverkets granskningar och utlåtanden de senaste åren samt resultat från andra informationskällor som är värda att beakta när social- och hälsovårdssystemet reformeras innevarande valperiod. Översikten publiceras vid en tidpunkt då riksdagen behandlar regeringens förslag till ordnande och finansiering av social- och hälsotjänster.

kategorier