Delegationen

Revisionsverket har en lagstadgad delegation, till vilken som medlemmar har kallats representanter för de viktigaste samarbetspartnerna samt sakkunniga från finansförvaltning och offentlig ekonomi. Dessutom hör till delegationen revisionsverkets generaldirektör samt en representant som personalen utsett ur sin krets.

Delegationens uppgift är att upprätthålla och utveckla revisionsverkets kontakter till olika samarbetspartner, ta initiativ till utvecklande av revisionsverksamheten samt att följa med revisionsverksamhetens resultat och serviceförmåga från de olika samarbetspartnernas synpunkt.

Delegationens mandatperiod är högst tre år.


Delegationens sammansättning under mandatperioden 1.5.2017–30.4.2019

Riksdagsledamot Eero Heinäluoma

Riksdagsledamot Krista Mikkonen

Riksdagsledamot Päivi Räsänen

Riksdagsledamot Kaj Turunen

Riksdagsledamot Tapani Tölli

Riksdagsledamot Kari Uotila

Riksdagsledamot Juhana Vartiainen

Filosofie doktor Lauri Heikkilä

Kanslichef Jari Gustafsson, Arbets- och näringsministeriet

Kanslichef Anita Lehikoinen, Statens ekonomiska forskningscentral

Generaldirektör Timo Laitinen, Statskontoret 

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari, Statens revisionsverk

Överdirektör Anni Huhtala, Statens ekonomiska forskningscentral

Vice verkställande direktör Timo Reina, Finlands kommunförbund

Avdelningschef Hannu Mäkinen, Finansministeriet

Forskningsledare Mika Maliranta, ETLA

Statsrådets biträdande controller Esko Mustonen, Finansministeriet

Effektivitetsrevisionschef Teemu Kalijärvi, personalrepresentant, Statens revisionsverk


Delegationens permanenta sakkunniga

Kundrelationschef Nina Alatalo, Statens revisionsverk

Utskottsrådet Nora Grönholm, sekreterare för revisionsutskottet, riksdagen
Revisor Sini Salmi, sekreterare för delegationen, Statens revisionsverk 


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä