Delegationen

Revisionsverket har en lagstadgad delegation, till vilken som medlemmar har kallats representanter för de viktigaste samarbetspartnerna samt sakkunniga från finansförvaltning och offentlig ekonomi. Dessutom hör till delegationen revisionsverkets generaldirektör samt en representant som personalen utsett ur sin krets.

Delegationens uppgift är att upprätthålla och utveckla revisionsverkets kontakter till olika samarbetspartner, ta initiativ till utvecklande av revisionsverksamheten samt att följa med revisionsverksamhetens resultat och serviceförmåga från de olika samarbetspartnernas synpunkt.

Delegationens mandatperiod är högst tre år.


Delegationens sammansättning under mandatperioden 1.5.2015–30.4.2017

Riksdagsledamot Eero Heinäluoma, ordförande
Riksdagsledamot Tapani Tölli, 1:a vice ordförande
Generaldirektör Tytti Yli-Viikari, Statens revisionsverk, 2:a vice ordförande

Kanslichef Jari Gustafsson, Arbets- och näringsministeriet
Filosofie doktor Lauri Heikkilä
Överdirektör Anni Huhtala, Statens ekonomiska forskningscentral
Riksdagsledamot Antti Häkkänen
Generaldirektör Timo Laitinen, Statskontoret
Kanslichef Anita Lehikoinen, Undervisnings- och kulturministeriet
Forskningsledare Mika Maliranta, ETLA
Riksdagsledamot Krista Mikkonen
Statsrådets biträdande controller Esko Mustonen, Finansministeriet
Avdelningschef Hannu Mäkinen, Finansministeriet
Vice verkställande direktör Timo Reina, Finlands kommunförbund
Riksdagsledamot Päivi Räsänen
Ledande redovisningsrevisor Pasi Tervasmäki, personalrepresentant
Riksdagsledamot Kari Uotila

Delegationens permanenta sakkunniga

Utskottsrådet Nora Grönholm, sekreterare för revisionsutskottet, riksdagen
Överinspektör Kimmo Metsä, sekreterare för delegationen, Statens revisionsverk 

 Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä