VTV:s revisions- och sakkunnigverksamhet

Revisionsverket fullgör sin uppgift inom extern revision genom att utföra redovisningsrevision, laglighetsgranskning och effektivitetsrevision samt granskning av finanspolitiken och andra granskningar som kombinerar olika revisionsmetoder. Effektivitetsrevisionen och redovisningsrevisionen utför som samarbete granskningar av styrningssystem.

I VTV:s revisionsverksamhet tillämpas som grundval för instruktionerna om god revisionssed de högsta revisionsmyndigheternas internationella organisation INTOSAI:s internationella ISSAI-revisionsstandarder, vilka i fråga om redovisningssrevisionsstandarder baserar sig på de internationella ISA-redovisningsrevisionsstandarderna. De kompletteras av egna instruktioner om redovisnings- och effektivitetsrevision.

Utgångspunkten för planeringen av revisionsverksamheten är verkets gemensamma riskanalys av statsekonomin och folkhushållet.

Kriterierna för inriktning av revisionsverksamheten är:

  • den ekonomiska betydelsen av den sak som granskas
  • den statsfinansiella risk som anknyter till den sak som granskas
  • alstring av ny information samt
  • säkerställande att de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas finanser sköts riktigt och ändamålsenligt, att de uppgifter som rapporteras är tillförlitliga och att budgeten iakttas

Dessutom fastställs vid revisionsverket årligen i samband med planeringen av verksamheten särskilda teman på vilka revisionsverksamheten inriktas.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä