Begrepp

Intern kontroll:

i ämbetsverkets eller inrättningens operativa processer inbyggda arrangemang för behärskande av verksamhet och ekonomi, med vars hjälp ledningen går in för att säkerställa laglighet och resultat i organisationens verksamhet och ekonomi, trygga medel och egendom som är i dess besittning samt riktiga och tillräckliga uppgifter om ekonomin och verksamheten.

Räkenskapsverk:

ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning i den egenskap i vilken det sköter i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) nämnda uppgifter inom statens betalningsrörelse och bokföring och är skyldigt att redovisa för dessa uppgifter.

Räkenskapsverkets bokföring:

räkenskapsverkets bokföring baserar sig på 6 kapitlet i förordningen om statsbudgeten. Bokföringen innefattar budgetbokföring och affärsbokföring.

Räkenskapsverkets bokslut:

bokslutet består av bokslutskalkyler och verksamhetsberättelse. Bokslutskalkyler är budgetens utfallskalkyl, intäkts- och utgiftskalkyl och balansräkning samt noter till dem. I verksamhetsberättelsen lämnas uppgifter särskilt om resultatet av ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet.

Redovisningsväsen för resultat och ledning:

ämbetsverkets eller inrättningens redovisnings- och uppföljningssystem utgör en helhet, där med redovisningsväsen för resultat avses den del som utnyttjas i den externa styrningen och rapporteringen. Med redovisningsväsen för ledning avses den del som utnyttjas för att leda ämbetsverket eller inrättningen.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä