Unga experter

Syftet med revisionsverkets program för unga experter är att erbjuda experter som befinner sig i början av sin karriär en bred bild av Statens revisionsverks verksamhet.

Programmet kan även erbjuda deltagarna en språngbräda till en senare karriär på revisionsverket eller på annat håll inom statsförvaltningen. Revisionsverket får i sin tur nya intryck och idéer via programmet, vilket stöder revisionsverkets arbete i en snabbt föränderlig verksamhetsmiljö.

Revisionsverkets program för unga experter startades 1 maj 2018 och fortgår fram till slutet av 2019. Programmet omfattar arbete inom olika delar av Statens revisionsverks organisation samt utvecklingsuppgifter som utförs i grupp.

Läs mer av observationer och rekommendationer i det senaste programmets utvecklingsuppgift: Vad skulle vi göra härnäst? Rekommendationer från revisionsverkets unga experter 2018–2019