Unga experter

Skriv ut sidan

Syftet med VTV:s program för unga experter är att erbjuda experter som befinner sig i början av sin karriär en bred bild av Statens revisionsverks verksamhet.

Programmet kan även erbjuda deltagarna en språngbräda till en senare karriär på VTV eller på annat håll inom statsförvaltningen. VTV får i sin tur nya intryck och idéer via programmet, vilket stöder revisionsverkets arbete i en snabbt föränderlig verksamhetsmiljö.

VTV:s program för unga experter startades 1 maj 2018 och fortgår fram till slutet av 2019. Programmet omfattar arbete inom olika delar av Statens revisionsverks organisation samt utvecklingsuppgifter som utförs i grupp.