Revisionsverkets ledning

Revisionsverket leds av en generaldirektör, som utses av riksdagen, vars mandatperiod är sex år.

Som generaldirektör under perioden 2016–2021 fungerar Tytti Yli-Viikari. Generaldirektören fastställer revisionsplanen och beslutar om de berättelser vilka ges som riksdagsärenden till riksdagen samt beslutar om revisionsinstruktionerna.

VTV:s högsta ledning inkluderar generaldirektören Tytti Yli-Viikari samt effektområdenas direktörer Matti Okko (Hållbar offentlig ekonomi), Anna-Liisa Pasanen (Välmående och tryggt samhälle), Jaakko Eskola (Fungerande informationshantering) samt Heli Mikkelä (Hållbar utveckling av förvaltning).