Revisionsverkets ledningsgrupp

Skriv ut sidan

Revisionsverket leds av en generaldirektör, som utses av riksdagen, vars mandatperiod är sex år. Som generaldirektör under perioden 2016-2021 fungerar Tytti Yli-Viikari. Generaldirektören fastställer revisionsplanen och beslutar om de berättelser vilka ges som riksdagsärenden till riksdagen samt beslutar om revisionsinstruktionerna.

VTV:s ledningsgrupp består förutom generaldirektör Tytti Yli-Viikari av överdirektör Marjatta Kimmonen, överdirektör Marko Männikkö och förvaltningsdirektör Mikko Koiranen.