Ledningen

Revisionsverket leds av en generaldirektör, som utses av riksdagen, vars mandatperiod är sex år.

Som generaldirektör under perioden 2022–2027 fungerar Sami Yläoutinen. Generaldirektören fastställer revisionsplanen och beslutar om de berättelser som ges till riksdagen samt om revisionsinstruktionerna.

Utöver generaldirektören inkluderar revisionsverkets ledning effektområdenas direktörer, kompetenscentrens direktörer, direktören för rättsliga frågor och revisionsverkets ledningssystem och direktören för administration och resurser.

Effektområdenas direktörer:

Kompetenscentrens direktörer:

Direktör för administration och resurser: Tuula Sandholm
Direktör för rättsliga frågor och revisionsverkets ledningssystem: Mikko Koiranen (frånvarande tillsvidare)