Revisionsverkets vetenskapliga råd

Skriv ut sidan

Vetenskapliga rådet är ett sakkunnignätverk som revisionsverket kan be om utlåtanden, kommentarer och utbildning i ärenden som gäller utveckling och utvärdering av revisionen av och tillsynen över statsfinanserna. Rådets medlemmar representerar de vetenskapsområden som är viktigast för revisionsverkets verksamhet.

Vetenskapliga rådet utövar ingen beslutsmakt och företräder inte revisionsverket. Rådets utlåtanden är inte bindande för revisionsverket och revisionsverkets ställningstaganden är inte bindande för rådets medlemmar.

Rådets medlemmar utför sina sakkunniguppgifter oavhängigt och objektivt. Rådets sammansättning och ordnandet av dess arbete samt verksamhetssätt fastställs i beslutet om tillsättande av rådet.

Vetenskapliga rådets medlemmar under mandatperioden 1.1.2017–31.12.2018

Lauri Kajanoja, rådgivare till direktionen, PD (nationalekonomi), Finlands Bank

Ida Koivisto, biträdande professor (juridik), Helsingfors universitet

Antti Moisio, bedömningsråd i rådet för bedömning av lagstiftningen (nationalekonomi) Statsrådets kansli

Olli Mäenpää, professor (juridik), Helsingfors universitet

Jukka Mähönen, professor (juridik), Åbo universitet och Universitetet i Oslo

Vuokko Niiranen, professor (förvaltningsvetenskap), Östra Finlands universitet

Lasse Oulasvirta, professor (den offentliga sektorns redovisning), Tammerfors universitet

Jukka Pirttilä, professor (nationalekonomi), Tammerfors universitet

Antti Ripatti, professor (nationalekonomi), Helsingfors universitet

Petri Virtanen, docent, projektdirektör (förvaltningsvetenskap och project financial management), Sitra, Helsingfors, Tammerfors och Laplands universitet

Markku Wilenius, professor (framtidsforskning), Åbo universitet