Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet är ett sakkunnignätverk som revisionsverket kan be om utlåtanden, kommentarer och utbildning i ärenden som gäller utveckling och utvärdering av revisionen av och tillsynen över statsfinanserna. Rådets medlemmar representerar de vetenskapsområden som är viktigast för revisionsverkets verksamhet.

Vetenskapliga rådet utövar ingen beslutsmakt och företräder inte revisionsverket. Rådets utlåtanden är inte bindande för revisionsverket och revisionsverkets ställningstaganden är inte bindande för rådets medlemmar.

Rådets medlemmar utför sina sakkunniguppgifter oavhängigt och objektivt. Rådets sammansättning och ordnandet av dess arbete samt verksamhetssätt fastställs i beslutet om tillsättande av rådet.

Vetenskapliga rådets medlemmar under mandatperioden 1.1.2019–31.12.2020

 • Mika Aaltonen, forskningsdirektör, docent, FCG Konsultointi Oy

 • Kirsimarja Blomqvist, professor, LUT University

 • Olli Kangas, arbetsliv professor, Åbo universitet

 • Mika Kortelainen, ledande forskare, VATT

 • Teija Laitinen, professor, Vasa universitet

 • Markku Lanne, professor, Helsingfors universitet

 • Satu Miettinen, professor, Lapplands universitet

 • Jukka Mähönen, professor, Helsingfors universitet och Universitetet i Oslo

 • Lasse Oulasvirta,  professor, TUNI

 • Jukka Pirttilä, professor,  Helsingfors universitet

 • Antti Ripatti, professor, Helsingfors universitet