Avoimuusrekisterin neuvottelukunta

Avoimuusrekisterin neuvottelukunta muun muassa tekee aloitteita rekisterin kehittämiseksi ja ylläpitää hyvää edunvalvontaa koskevia suosituksia.