Finanssipolitiikan valvonnan tiimiä

Valvontatehtävä

VTV:n finanssipolitiikan valvonnan tiimi seuraa finanssipolitiikan päätöksentekoa, siinä käytettävän tiedon luotettavuutta sekä finanssipolitiikan ohjausvälineiden toimintaa.

Finanssipolitiikan valvonnan tiimi koostuu pääosin taloustieteilijöistä ja sillä on vahvaa taustaa sekä tutkimuksesta että valtionhallinnosta. Tiimi tekee kansainvälistä yhteistyötä muiden maiden riippumattomien finanssipolitiikan valvojien kanssa. Myös Suomessa tiimi kehittää toimintaansa vuorovaikutuksessa muiden tahojen, esimerkiksi kotimaisten tutkimuslaitosten, kanssa.

Finanssipolitiikan valvonnan tiimi tuottaa valvonnan tuloksista raportin kahdesti vuodessa. Kevätkauden raportissa arvioidaan muun muassa hallituksen julkisen talouden suunnitelmaa. Syyskauden raportti käsittelee seuraavan vuoden talousarviota, ja se käsitellään eduskunnassa. Molemmissa raporteissa arvioidaan EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista, julkisen talouden suunnitelman laadintaa ja toteutusta, valtiontalouden kehysten noudattamista, valtiovarainministeriön ennusteita ja finanssipolitiikan mitoitusta suhdannetilanteeseen nähden.