Valtiontalouden tarkastuspuu

Valtiontalouden tarkastuspuu kertoo, mitä valtion budjettitalouden alueita tarkastusvirasto on tarkastanut viime vuosina.

Tarkastuspuun oksat kuvaavat tuloja ja menoja ja niiden jakautumista eri hallinnonaloihin. Oksiin on merkitty kustakin hallinnonalasta tehdyt tarkastukset sekä viimeisimmän valtion tilinpäätöksen tarkastus. Tarkastuspuun avulla voi myös katsella, miten valtion tulot ja menot ovat kehittyneet ja kohdentuneet sekä vertailla talousarvioita toteutuneisiin lukuihin.

Avaa valtiontalouden tarkastuspuu