Euroopan tilintarkastustuomioistuin: EU:n kestävän kehityksen raportoinnissa on vielä parannettavaa

Tarkastusviranomaisten tuottama tieto voi tukea kestävän kehityksen mukaista päätöksentekoa. Kansalaiset haluavat luotettavaa tietoa siitä, miten EU toimii kestävän kehityksen edistämiseksi, sanoi Suomessa vieraillut ETT:n jäsen Eva Lindström.

EU on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen ohjelmaan Agenda 2030:een ja panemaan toimeen ohjelman 17 kestävän kehityksen tavoitetta vuoteen 2030 mennessä.

Euroopan komissio ei kuitenkaan raportoi siitä, miten EU:n talousarviolla tai EU:n politiikalla edistetään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, näin arvioi Euroopan tilintarkastustuomioistuin (ETT) kesäkuussa 2019 julkaisemassaan katsauksessa.

”Euroopan komissiolla ei ole toistaiseksi strategiaa, jossa määriteltäisiin EU:n kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä”, sanoi ETT:n jäsen Eva Lindström kestävän kehityksen raportointia käsittelevässä seminaarissa eduskunnan Pikkuparlamentissa. Lindström vieraili Helsingissä VTV:n ja eduskunnan tarkastusvaliokunnan kutsumana.

Kestävän kehityksen raportoinnilla voidaan mitata organisaatioiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja tehdä organisaatioista vastuullisia sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille julkaisemalla tulokset.

Lindströmin mukaan EU on ottanut myönteisiä askeleita kestävän kehityksen linjauksissaan ja julkaissut pohdinta-asiakirjan, jossa esitetään suunnitelmia kestävästä Euroopasta. Selkeät toimeenpanosuunnitelmat kuitenkin vielä puuttuvat.

”Tarkastusviranomaisten tuottama tieto voi tukea kestävän kehityksen mukaista päätöksentekoa. Ihmiset – äänestäjät – haluavat luotettavaa tietoa siitä, miten EU toimii kestävän kehityksen edistämiseksi”, Lindström sanoi.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto painotti, että on tärkeää luoda keinoja kehittää kestävän kehityksen raportointia EU:ssa, jotta Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamista voidaan seurata EU-tasolla.

”Kestävyysraportoinnin uskottavuutta ja kestävän kehityksen toimia voidaan vahvistaa tarkastuksilla. Siksi kansallisilla ja kansainvälisillä tarkastusinstituutioilla sekä parlamentaarisilla tarkastajilla on osansa kestävän kehityksen edistämisessä”, Alanko-Kahiluoto totesi.

Kestävän kehityksen raportointia käsittelevässä seminaarissa keskustelivat Outi Alanko-Kahiluoto, Eva Lindström, Satu Hassi ja Tytti Yli-Viikari.

Kansallista näkökulmaa kestävän kehityksen raportointiin toi johtava asiantuntija Sami Pirkkala valtioneuvoston kansliasta. Hänen mukaansa EU-tason tavoitteenasettelu kestävyyskysymyksissä on tärkeää, sillä se määrittää pitkälle jäsenvaltioiden kansallisen tavoitetason.

Pirkkalan mukaan uuden komission käynnistämä vihreän kehityksen ohjelma, Green Deal, vastaa moniin EU:n kestävän kehityksen haasteisiin.

”Tässä mielessä sitä voi ajatella EU:n pitkän aikavälin kestävän kehityksen strategiana”, Pirkkala totesi.

Apulaisjohtaja Vivi Niemenmaa VTV:stä puolestaan korosti, että kestävyys pitäisi sisällyttää budjetointiprosesseihin ja tuloksellisuusraportointiin.

”Kestävän kehityksen käsite auttaa kiinnittämään huomiota ylisukupolvisuuteen ja pidemmän aikavälin vaikutuksiin”, Niemenmaa sanoi.

Kategoriat