Valtiontalouden tarkastuspuu esittelee budjettitaloutta ja tarkastuksia

Tarkastuspuu kertoo, miten valtion tulot ja menot ovat kehittyneet ja kohdentuneet ja mitä tarkastuksia valtiontaloudesta on tehty.

Olemme julkaisseet verkossa Valtiontalouden tarkastuspuu. Sillä kuvataan valtion tuloja ja menoja ja niiden jakautumista eri hallinnonaloihin. Voit tarkastuspuun kautta tutkiskella myös, mitä tarkastuksia VTV on tehnyt viime vuosina.

Siirry katsomaan tarkastuspuuta.

Kategoriat