Tarkastusviraston johtoa

Tarkastusviraston johto

Tarkastusvirastoa johtaa eduskunnan valitsema pääjohtaja, jonka toimikausi on kuusi vuotta.

Kaudella 2016–2021 tarkastusviraston pääjohtajana toimi Tytti Yli-Viikari. Pääjohtajan sijaisena toimii vuoden 2021 loppuun saakka Matti Okko. Pääjohtaja vahvistaa tarkastussuunnitelman sekä päättää eduskunnalle annettavista kertomuksista ja tarkastusohjeista.

Tarkastusviraston johtoon kuuluvat pääjohtajan lisäksi vaikuttavuusalueiden johtajat, oppimiskeskusten johtajat, hallinnosta ja resursseista vastaava johtaja ja oikeudellisista asioista ja viraston johtamisjärjestelmästä vastaava johtaja.

Vaikuttavuusalueiden johtajat:

Oppimiskeskusten johtajat:

Hallinnosta ja resursseista vastaava johtaja: Tuula Sandholm (1.8.2020 alkaen)
Oikeudellisista asioista ja viraston johtamisjärjestelmästä vastaava johtaja: Mikko Koiranen (poissa toistaiseksi)