Tarkastusviraston johto ja vaikuttavuusalueet

Tarkastusvirastoa johtaa eduskunnan valitsema pääjohtaja, jonka toimikausi on kuusi vuotta.

Tarkastusviraston pääjohtajana toimii kaudella 2016–2021 Tytti Yli-Viikari. Pääjohtaja vahvistaa tarkastussuunnitelman ja päättää eduskunnalle annettavista kertomuksista sekä tarkastusohjeista.

VTV:n ylimpään johtoon kuuluvat pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin lisäksi vaikuttavuusalueiden johtajat Matti Okko, (Kestävä julkinen talous) Anna-Liisa Pasanen (Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta), Jaakko Eskola (Toimiva tiedonhallinta), Heli Mikkelä (Kestävä hallinnon kehittäminen) sekä keväällä 2020 aloittava hallinnosta ja resursseista vastaava johtaja.

Vaikuttavuusalueet

Kestävä julkinen talous -vaikuttavuusalueen ytimessä ovat julkisen talouden ja valtiontalouden suunnittelu ja hallinta. Tarkasteltavia teemoja ovat finanssipolitiikka ja sen valmistelu sekä valtion omaisuuden, vastuiden, investointien ja rahoitusriskien hallinta. Vaikuttavuusalue kattaa myös valtiontalouteen kohdistuvien riskien kannalta tärkeän rahoitussektorin valvonnan ja sääntelyn. Tarkastus- ja valvontatiedolla vaikutetaan siihen, että julkista ja valtiontaloutta hoidetaan kestävästi, vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Finanssipolitiikan riippumattomalla valvonnalla varmistetaan myös sääntöperusteisen finanssipolitiikan toimivuutta ja vaikutetaan säännöstön tarkoituksenmukaisuuteen. Vaikuttavuusalueen johtajana toimii Matti Okko.

Kestävä hallinnon kehittäminen -vaikuttavuusalueen avainteemoja ovat yhtenäinen valtioneuvosto, hallinnon rakennereformit ja kokeilukulttuuri, valtio työnantajana, kestävä kehitys ja lainsäädännön laatu. Vaikuttavuusalueen johtajana toimii Heli Mikkelä.

Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta -vaikuttavuusalue keskittyy hyvinvointivaltion peruspilareihin, joita ovat sosiaaliturvan etuusjärjestelmät, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, työllisyys ja yrittäjyys, jatkuva oppiminen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä kokonaisturvallisuus. Tarkastustiedolla vaikutetaan näiden osa-alueiden taloudellisen kestävyyden turvaamiseen ja kehittämiseen. Vaikuttavuusalueen johtajana toimii Anna-Liisa Pasanen.

Toimiva tiedonhallinta -vaikuttavuusalue läpäisee koko valtiontalouden ja valtiokonsernin. Sen painopistealueita ovat talouden tiedonhallinta, toiminnan tuloksellisuuden, konsernitiedon, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehitys sekä talousarvion noudattaminen valtiokonsernissa. Vaikuttavuusalueen johtaja toimii Jaakko Eskola.