Tarkastusviraston johtoa

Tarkastusviraston johto

Tarkastusvirastoa johtaa eduskunnan valitsema pääjohtaja, jonka toimikausi on kuusi vuotta.

Kaudella 2016–2021 tarkastusviraston pääjohtajana toimii Tytti Yli-Viikari. Pääjohtaja vahvistaa tarkastussuunnitelman sekä päättää eduskunnalle annettavista kertomuksista ja tarkastusohjeista. Pääjohtajan sijaisena toimii Matti Okko.

Tarkastusviraston johtoon kuuluvat pääjohtajan lisäksi vaikuttavuusalueiden johtajat, oppimiskeskusten johtajat, hallinnosta ja resursseista vastaava johtaja, oikeudellisista asioista ja viraston johtamisjärjestelmästä vastaava johtaja sekä digitalisaatiojohtaja.

Vaikuttavuusalueiden johtajat:

Oppimiskeskusten johtajat:

Hallinnosta ja resursseista vastaava johtaja: Tuula Sandholm (1.8.2020 alkaen)
Oikeudellisista asioista ja viraston johtamisjärjestelmästä vastaava johtaja: Mikko Koiranen
Digitalisaatiojohtaja: Miikka Saarteinen