VTV:n uudistus 2023

Valtiontalouden tarkastusviraston organisaatio uudistuu vuoden 2023 alusta.

Tavoitteena on entistä selkeämpi johtamismalli ja vahva panostus tarkastus- ja valvontatehtäviin. Muutostyössä keskitytään tehostamaan päätöksentekoa ja tiedonkulkua, selkeyttämään vastuita ja tavoiteasetantaa, kehittämään esimiestyötä sekä arvioimaan projektimallin käyttöä.

Tarkastusviraston tehtävät jaetaan 1.1.2023 alkaen kolmeen yksikköön:

  • tarkastusyksikkö, jota johtaa Jaakko Eskola

  • valvontayksikkö, johtajana Matti Okko

  • yhteiset palvelut -yksikkö, jonka johtajana toimii Tuula Sandholm.

Tarkastusyksikkö vastaa tilintarkastusten, tuloksellisuustarkastusten sekä laillisuustarkastusten toteuttamisesta.

Valvontayksikköön sijoittuvat finanssipolitiikan sekä puolue- ja vaalirahoitusvalvonnan tehtävät ja finanssipolitiikan tarkastukset. Yksikkö vastaa myös kanteluiden ja väärinkäytösilmoitusten käsittelystä.

Yhteisiä palveluja ovat muun muassa henkilöstöpalvelut, talous- ja suunnittelupalvelut, tiedonhallinta- ja IT-palvelut viestintä- ja kansainvälisten asioiden palvelut.

Muutoksen taustalla on syksyllä 2021 toteutettu johtamis- ja organisaatiomallin itsearviointi. Muutos valmistellaan syksyn 2022 aikana. Tarkastusviraston strategiaa uudistetaan vuonna 2023.