Valtiontalouden tarkastuksella on pitkä historia

Valtiontalouden tarkastusvirasto on historiallisesti keskeisin finanssivalvonnan elin Suomessa. Se on vanhin valtion taloudenhoitoa ja valtiontaloutta tarkastava suomalainen valtiollinen instituutio.

Valtiontalouden tarkastuksen historia ulottuu aina Ruotsi-Suomen aikoihin vuoteen 1695, jolloin kruunun finanssihallintoa perustettiin valvomaan Kamarirevisio-niminen (1799 alkaen Kamarioikeus) itsenäinen virasto. Varsinaisesti tarkastusvirasto katsotaan perustetuksi vuonna 1824, jolloin annettiin säännökset senaatin talousosaston alaisuudessa toimivasta Yleisestä revisionioikeudesta ja tämän alaisesta revisionikonttorista.

Venäjän vallan ja itsenäisyyden alkuvuosien ajan valtiontalouden tarkastustoiminta säilyi varsin muuttumattomana. Toiminta oli keskittynyt hallinnon tilien numerotarkastukseen ja laillisuusnäkökulmiin. Perusta nykymuotoiselle valtiontalouden tarkastusjärjestelmälle luotiin vuonna 1919 voimaan tulleessa Suomen hallitusmuodossa.

Valtiovarainministeriön alainen Revisiolaitos aloitti toimintansa vuonna 1924. Toisen maailmansodan päätyttyä tarkastustoimintaa uudistettiin ja vuonna 1947 tehdyn lakiuudistuksen mukaisesti valtiontalouden tarkastusta varten perustettiin Valtiontalouden tarkastusvirasto vuonna 1948.


Entisiä ylikomissaareja ja ylijohtajia

Pääjohtajat 1839-1907


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä