Asiakirjajulkisuuskuvaus

Julkisesta tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukaisesti tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä. Valtiontalouden tarkastusvirasto on tiedonhallintayksikkö.

Viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n mukaan tietopyynnöt viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä. Siinä kuvataan myös, mitä tietoaineistoja Valtiontalouden tarkastusviraston hallussa on tehtäviensä hoitamiseksi sekä esimerkkejä tekijöistä, joilla aineistoihin voi tehdä hakuja.

Kirjaamon yhteystiedot

Puh. 09 432 5809, arkisin klo 9–15
kirjaamo@vtv.fi